Przekaz krypto na IBAN

Jax Pay pozwala w szybki i wygodny sposób na otrzymanie środków w walutach FIAT na wskazany przez Nadawcę rachunek bankowy, które zostały zlecone do realizacji w kryptowalucie.

Aktualnie zlecenia wypłaty są przyjmowane w kryptowalucie Bitcoin (BTC), a wypłata wykonywana jest w złotych polskich (PLN) na krajowe rachunki bankowe.

  • Kwota minimalna przekazu po przeliczeniu z BTC na PLN wynosi 10 PLN.
  • Kwota maksymalna przekazu po przeliczeniu z BTC wynosi 35 tys. PLN.

Usługa przekazu krypto na IBAN wkrótce zostanie rozszerzona o obsługę dodatkowych kryptowalut (Ethereum – ETH, Dash czy Litecoin – LTC) oraz walut FIAT (EUR, USD, GBP) z możliwością wypłaty środków na terenie Unii Europejskiej, Azji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin realizacji

Wpłata środków na wskazany rachunek bankowy odbywa się w terminie jednego dnia roboczego (D+1) od daty otrzymania potwierdzenia z sieci wpłaty w kryptowalucie na wskazany portfel przez Jax Pay.

Bezpieczny kurs wymiany

Jax Pay zapewnia wypłatę środków w PLN w kwocie podanej w formularzu przekazu w przypadku rozpoczęcia przekazywania BTC w terminie podanym przez serwis, po kursie wymiany obliczonym w momencie przyjęcia przekazu do realizacji.

 

Krok po kroku:

  1. Wypełnij formularz zlecenia „Przekaz krypto na IBAN”:
  • W formularzu podaj kwotę w PLN, którą chcesz przekazać na rachunek bankowy.
  • W polu tytuł podaj jednoznaczną treść identyfikującą transakcję np. numer faktury / zamówienia itp. oraz dane płatnika (Nadawcą przekazu dla Odbiorcy jest Jax Pay i tylko w tym polu możesz przekazać informację pozwalającą na identyfikację wpłaty i płatnika).
  1. Po wypełnieniu formularza naciśnij „Przelewam”
  2. Serwis wyświetli adres url portfela z obliczoną wartością kwoty do wpłaty w BTC.
  3. Wykonaj wpłatę w terminie podanym przez serwis od momentu otrzymania adresu portfela transakcji.
  • W prawym górnym rogu strony adresu portfela wpłaty jest prezentowany czas pozostały do wykonania wpłaty.

Po otrzymaniu wymaganej liczby potwierdzeń z sieci (obecnie 3-ch) o otrzymaniu wpłaty w BTC zostanie wykonany przekaz środków w PLN na podany numer rachunku.

ID transakcji jest wyświetlane po rejestracji transakcji w systemie oraz jest przesyłane na adres mail nadawcy.

Aktualny status realizacji transakcji możesz sprawdzić przez podanie ID transakcji w naszym serwisie.

Przekaz krypto na IBAN - sprawdź status