1.       Prawidłowa wpłata Jest to wpłata dla której pierwsze potwierdzenie z sieci zostało odnotowane w terminie podanym przy publikacji adresu portfela do wpłaty, a następnie uzyskała wymaganą liczbę potwierdzeń z sieci.

Opłata za obsługę Jax Pay jest zawarta w przeliczniku i jest pobierana w ramach otrzymanych środków w wirtualnej walucie.

2.       Nadpłata W przypadku wpłacenia kwoty przewyższającej prawidłową wpłatę, Jax Pay pobiera stałą opłatę za zwrot w wysokości 0,00045 BTC, a pozostała część kwoty przewyższającej prawidłową wpłatę jest zwracana Nadawcy w walucie wirtualnej.
3.       Niedopłata W przypadku wpłacenia kwoty mniejszej niż prawidłowa wpłata, transakcja nie zostaje zrealizowana. W tym przypadku Jax Pay pobiera stałą opłatę za zwrot w wysokości 0,00045 BTC (o ile wartość opłaty nie przekracza kosztów zwrotu), a pozostała część wpłaty jest zwracana Nadawcy w walucie wirtualnej
4.       Wpłata po terminie Po dokonaniu przewalutowania – Jax Pay zwraca środki w PLN,  w wysokości pomniejszonej o opłatę stałą – 20 PLN, na wskazany  przez Nadawcę rachunek bankowy,

Przed dokonaniem przewalutowania – Jax Pay pobiera stałą opłatę za zwrot w wysokości 0,00045 BTC, a pozostała część wpłaty jest zwracana Nadawcy w walucie wirtualnej.

Jax Pay nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wykonaną transakcję.