Bezpieczeństwo to nasz priorytet!

Dbamy o bezpieczeństwo środków naszych klientów na wiele różnych sposobów. To zarówno nasze autorskie zabezpieczenia, jak i funkcje udostępniane naszym klientom, dzięki którym mogą oni dodatkowo zabezpieczyć swoje konta.

Bezpieczeństwo

Jax Pay zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Nasze procedury chronią dane przed nieuprawnioną ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych, poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

Bezpieczeństwo 24/7

Monitorujemy transakcje siedem dni w tygodniu, przez całą dobę, aby przeciwdziałać nadużyciom finansowym, phishingowi i kradzieżom tożsamości. Każda transakcja chroniona jest przy zastosowaniu zaawansowanych metod szyfrowania. Jeśli coś wydaje się podejrzane, nasz zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa natychmiast przygląda się sprawie i podejmuje działania zapobiegające oszustwom, zanim do nich dojdzie. Pamiętaj, że firma Jax Pay nigdy nie prosi o podawanie poufnych informacji w wiadomościach e-mail. Zachowaj bezpieczeństwo i pamiętaj: logując się do swojego konta, zawsze otwieraj nowe okno przeglądarki internetowej i wpisuj adres URL, zamiast klikać link w wiadomości e-mail.

Ochrona danych osobowych

Dla Jax Pay ogromne znaczenie ma kwestia zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności na stronach internetowych Jax Pay jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Jax Pay Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo tych, które udostępnia. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu.

Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Jax Pay Sp. z o.o. zapewnia prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania skasowania danych.

Informacje zbierane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Przekazanie ich jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie danych osobowych poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki rejestracji oraz do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta). JaxPay wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego także do przesyłania swoim klientom informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza korespondencji, dostępnego po zalogowaniu w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

Udostępnianie danych

Jax Pay nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo uprawnione.

Autoryzacja przelewów

Wszystkie przelewy przychodzące oraz wychodzące są autoryzowane przez pracowników Jax Pay.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]